Stefan Svensson föreläser för representanter från Ettanfotbolls medlemsföreningar. Foto: Ettanfotboll

Bakom Ettanfotbolls arbete för en mer hållbar liga står flera personer, en av dem är vår nätverkspartner Stefan Svensson från Varför inte?. I dagarna tilldelades Svensson stipendiet från Sten K Johnssons stiftelse.

Svensson har varit med och föreläst för Ettans föreningar vid flertalet nätverksträffar och jobbar även mot enskilda föreningar. Fokus vid föreläsningarna är att hjälpa föreningarna med att skapa en ekonomisk och organisatorisk hållbarhet. Nu ska han skriva en bok på ämnet och med anledning av det tilldelas han alltså stipendiet.
– I januari sökte jag ett stipendie just för att skriva en bok om ekonomisk och organisatorisk hållbarhet, att tänka långsiktigt som förening, att planera och strukturera. Jag kände att det finns inget samlat material på ämnet som rör föreningsliv och evenemang utan det handlar mer om hållbarhet inom miljö och sociala frågor, säger Stefan Svensson till Ettanfotboll.se och fortsätter:
– Boken bygger mycket på det jag föreläser om, matcharrangemang för föreningarna. Jag märker vilket behov som finns, väldigt många jobbar idealistiskt och man glömmer bort det som krävs för att vara hållbara. Med coronan såg man att få klubbar verkligen är organisatoriskt hållbara och jag vill att föreningslivet ska bli mer professionellt. 

Stefan Svensson menar att en av de viktigaste punkterna för att skapa en hållbar organisation är att sprida sina intäktskällor över flera områden. Många föreningar är beroende av ungdomsturneringar eller att det kommer publik på matcherna, det innebär en större risk än för klubbar som har intäkterna spridda över fler områden såsom sponsorer, försäljning, medlemskap och sociala projekt utöver cuper och publikintäkter från matcharrangemang. 
– Har du fem intäktskällor som står för 20% av intäkterna vardera och du tappar en intäktskälla så klarar du dig på övriga 80%. Se över den biten, varifrån kommer våra intäkter? Föreningarna borde verkligen lägga tid och se över det. Behöver vi bygga en större organisation? En bra struktur ger nya möjligheter ekonomiskt. 
– När det händer såna här saker (coronapandemin, reds. anm.) ska man stå stark, inte få panik, ha planering och organisation och inte bara tänka kortsiktigt. Man måste ha bra mål och ett syfte, en ekonomiplanering, verksamhetsplanering och föreningarna måste börja tänka mer som företag. Hitta en långsiktig tanke så vi inte står och faller med ett evenemang.

Från Ettan lyfter Svensson upp Karlslunds IF HFK och Sandvikens IF som två bra exempel, föreningar som har en bred organisation och därmed bättre säkrar sina intäkter.

Vidare berättar Svensson att boken blir en faktabok om hans arbete och som vägledning för läsaren kommer Ettanföreningarna att stå som exempel blandat med forskning om hållbarhetsarbete. Förhoppningen är att boken även skall vara till gagn för fler än enbart fotbollsföreningar och att föreningar från olika sektioner i samhället kan dra lärdom av varandras arbete. 
– Jag kommer att ta exempel från bland annat musikfestivaler därför att man måste lära sig av varandra. Det många gör inom fotbollen är att man tittar på andra fotbollsföreningar, men man kanske ska kolla på en musikförening eller en scoutförening i vissa frågor därför att man är bra på olika saker. Ofta tittar man bara på den egna familjen, titta utåt istället för det finns olika sätt att göra saker på, avslutar Stefan Svensson.

Sten K Johnsons stiftelse
Sten K Johnsons stiftelse är en stiftelse baserad i Lund som stöttar arbete inom bland annat svenskt föreningsliv. Stiftelsen skriver på sin hemsida att “i Sten K Johnssons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande personer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt”.