200718 Torns Eddie Tran och Landskronas Herve Prudence Nshimirmana deppar efter fotbollsmatchen i Division 1 södra mellan Torn och Landskrona den 18 juli 2020 i Stångby. Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN / COP 261 / CB0010

Ettan Norra och Ettan Södra har ett kort uppehåll. Det skapar lite rum för andhämtning och reflektion, skriver Ettanfotbolls ordförande Johan Englund i en krönika:

En oviss framtid

Vi är snart mitt i ett hälften så långt sommaruppehåll jämfört med en normal säsong. Nio omgångar spelade, tjugoen omgångar återstår. Omstart 8-9 augusti, sista omgång 28-29 november. Det blir en lång höstsäsong…

Uppehållet ger ändå lite tid för reflektion. Det var ju också en ovanligt lång vår, med mycket extra arbete för såväl föreningar, SvFF och oss i intresseorganisationen.
När jag tänker tillbaka på våren så önskar jag att jag skrivit dagbok. Som knappa sextio år gammal konstaterar jag att Coronapandemin och dess konsekvenser är långt ifrån den första kris jag upplevt, men Coronakrisens snabba förlopp och de otaliga behov av revideringar av bedömningar och beslut denna medfört gör den unik. Jag minns när jag i början av förloppet, i mars, talade med Karl-Erik Nilsson just innan han skulle ha möte med UEFAs exekutivkommitté. Ingen av oss trodde då att EM för herrar skulle skjutas ett år framåt…

Det står helt klart att effekterna av pandemin innebär oerhörda påfrestningar på fotbollen och inte minst för oss i Ettan. Det står också helt klart att de olika stödåtgärder regeringen beslutat om inte tar om hand den kommersiella idrotten. Krisen har blottat en fundamental okunskap (eller är det ett ointresse?) hos politiken, men skrämmande nog också hos RF. Att Folkhälsomyndigheten skulle förstå alla detaljer av olika branscher kan man inte vänta sig eller begära. Men den samlade intresseorganisationen för all svensk idrott – RF – borde rimligen förstå den fundamentala skillnaden mellan professionell, kommersiell idrott och breddidrott som drivs på ideell basis.

Utfallet för Ettan-föreningarna av regeringens första stödpaket till idrotten är beklämmande bedrövligt: Alla Ettanföreningar tillsammans har erhållit futtiga 3,6 MSEK, dvs bara lite drygt 100 TSEK per förening i snitt. Detta ska ses i ljuset av att föreningarna i Ettan bara under tiden fram till juni beräknat att man tappat 30 MSEK i intäkter som en konsekvens av pandemin.

Vi befinner oss mitt i en informationsinsamling genom en enkät där vi ”tar temperaturen” på sakers tillstånd ute i Ettan-föreningarna. Vi tar också in feedback från föreningarna på hur man tycker att vi i intresseorganisationen hanterat denna extraordinära säsong hittills. Den sammanställda datan är ett ämne för ett senare nyhetsbrev, men redan nu kan vi se en del tydliga trender:

Omfattande ekonomisk skada av pandemin

Den ekonomiska skadan för Ettanföreningarna under hela 2020 som man inte kunnat kompensera sig för är i genomsnitt sannolikt i storleksordningen minst 2 MSEK per förening, dvs totalt över 64 MSEK. Föreningarna kämpar stenhårt, äter på sina reserver och omprioriterar. Visserligen är den stora majoriteten av Ettanföreningarna inte lika beroende av publikintäkter som SEF-klubbarna, men man är å andra sidan mycket mer beroende av intäkter från andra evenemang som cuper, loppisar, etc. Och så finns ju derbyn som är fundament i intäktsbudgeten, som Sandviken/Gävle, och publiklag som Landskrona…

2021 kommer nog att bli ännu mer utmanande.
Det finns fler föreningar än vanligt i Ettan som oroar sig för framtiden. Under 2020 har föreningarna till viss del kunnat dra nytta av korttidspermitteringsstödet; också indirekt, eftersom företag som föreningen samarbetar med kunnat hålla sig vid liv. Det stödet kommer inte att finnas 2021. Och det är alltså under hösten och inledningen av 2021 pandemins konsekvenser kommer att slå igenom på riktigt i näringslivet. Det är ingen vild gissning att det kommer att vara oerhört svårt att skaffa sponsorer inför säsongen 2021.

Vår främsta uppgift i intresseorganisationen är att skaffa mer resurser.
Detta är förvisso inget nytt; det har alltid varit i topp på önskelistan från medlemsföreningarna, men nu ställs det på sin spets. Från intresseorganisationen Ettanfotbolls sida kommer vi att arbeta stenhårt vis a vis SvFF, i media och i andra kanaler för att få politikerna att förstå att vi i Ettan behöver mer ekonomiskt krisstöd. Vi kommer också att fortsätta att verka för att kommunerna stöttar Ettanföreningarna genom att avstå att ta betalt för planhyror.

Ljuspunkter då?
Jo, det finns ljuspunkter också. Kanske är jag ovanligt positivt lagd, som alltid ser glaset som halvfullt snarare än halvtomt, men jag menar att vårens kris har fört goda saker med sig:

Vi har kommit ännu närmare SvFF och SEF och verkligen arbetat tillsammans för att lösa nya problem och frågeställningar som kommit upp.

Trots vårens kris och de stora effekterna den haft på mediabranschens intäkter, så har vår nya TV-partner Bonnier News och NTM stått kvar vid sin satsning. Detta har redan möjliggjort nya intäkter i form av försäljning av TV-sändningar till utlandet som kommer klubbarna oavkortat till del.

Vi ser att det – inte minst tack vare vår nya TV-partner och bättre sändningar – finns kommersiellt intresse för Ettan och hoppas inom kort att kunna presentera två nya partners på liganivå. Vi är fortfarande bara i början av arbetet med att skapa kommersiella intäkter på liganivå, så det är mindre belopp under 2020, men det är partners som kan och vill växa med oss.

Vi ser också att det är fler spelare – också unga spelare – som får mer speltid än vanligt i Ettan. Det är bra för talangutvecklingen i svensk fotboll och skapar också möjligheter för föreningarna i Ettan att generera intäkter på spelarförsäljningar om man spelar sina kort väl.

Sist men inte minst viktigt: jag ser hur föreningarna i Ettan envist kämpar på med alla medel. Det är många ideella timmar, det är nya kreativa sätt att skapa intäkter… Det finns en enorm jävlaranamma ute i Ettanföreningarna som är en stor tillgång i denna kris. Samtidigt finns det ju en gräns för vad som är rimligt att klara av att hantera. Jag är full av beundran och respekt för det arbete alla ni ute i föreningarna lägger!

Nu ser jag ändå fram emot hösten och vad som ser ut att – som vanligt i Ettan – bli en stenhård kamp om topp och bottenplaceringarna. Och när vi nått slutet av säsongen hoppas jag att vi slår alla rekord vad gäller spelare som från Ettan tar steget upp i karriären, till Allsvenskan och Superettan eller rent av utomlands!

Sommarhälsningar,

Johan Englund
Ordförande Intresseorganisationen Ettanfotboll