Karl-Erik Nilsson (SvFF) och Johan Englund (Ettanfotboll)  Foto: Almer Ljutika

Karl-Erik Nilsson (SvFF) och Johan Englund (Ettanfotboll)
Foto: Almer Ljutika

Under lördagen hade Ettanfotboll sitt årliga Årsmöte för medlemsföreningarna. Årsmötet var välbesökt och gästades av Karl-Erik Nilsson och Yvonne Ekroth från SvFF. 

Årsmötet inleddes av att ordföranden Johan Englund hälsade alla välkomna till årsmötet och höll efter det ett kortare anförande avseende Division 1-fotbollen under 2017 och 2018. Sedan presenterade han vår förbundsordförande Karl-Erik Nilsson som gjort oss sällskap för att närvara vid årsmötet. Han valdes till årsmötesordförande och ledde årsmötet på ett föredömligt sätt. Innan de formella handlingarna drog igång höll han ett inledningsanförande om nuläget inom svensk fotboll och den föreslagna strategin ”2018-2022” som ligger som förslag till beslut på förbundsmötet. Ettanfotboll kommer för övrigt delta på förbundsmötet.

SvFF strategi

Som ett led i FIFA Forward-projektet har Division 1-föreningarna velat ha mer information och kunskap om matchfixing. Samtliga A-lag hemmavarande i Division 1 skall till månadsskiftet ha fått en utbildning om matchfixing led av SvFF. Ettanfotbolls Jimmy Fors har stöttat upp med besök och har utbildat tolv av Division 1-klubbarna. På årsmötet gick han igenom det utbildningsmaterial som presenteras för klubbarna. Efter presentationen berättade han om det kompendium avseende ”Förbindelse angående vadhållning och matchmanipulation” som nu ligger som ett åtagande för klubbarnas sportchefer, tränare och spelare att skriva under.

Bild Matchfix

Under höstmötet i november var det många av föreningarna som lyfte en önskan att höja kvaliteten på webbsändningarna från Division 1-fotbollen. Det är också något som många av de som konsumerar matcher på Ettanplay har lyft upp, i takt med att vi ökat exponeringen har kraven på kvaliteten successivt också ökat. Höstmötet beslutade att ge Ettanfotbolls Zana Avci i uppdrag att arbeta i syfte att få till en central lösning på plats till fotbollssäsongen 2018.

Zana berättar om den centrala satsningen för medlemsklubbarna

Zana Avci berättar om den centrala satsningen för medlemsklubbarna

Yvonne Ekroth (SvFF) är projektledare för FIFA Forward-projektet och arbetar nära klubbarna i Ettanfotboll. Hon har sedan projektstarten arbetat för att kartlägga klubbarnas behov och önskningar och sedan tagit in det till projektet för att se var projektet bäst kan hjälpa klubbarna. Under lördagen presenterade hon projektet i detalj inför mötesstämman och visade vilka processer man kommit igång med och vilka processer som väntar längre fram under året. Hon berättade om de nätverksträffar som nu har inletts – feedbacken efter de inledande träffarna har varit positiva och uppskattade av föreningarna – det är tydligt att det stärker föreningarna att nätverka med varandra, därför är det glädjande att vi har fler träffar.