Johan Englund
Ettanfotbolls ordförande Johan Englund. Foto: Ettanfotboll

Det är full fart i fotbollen. Seriespelet i Sverige är på väg in i den spännande hösten och den internationella fotbollen med CL-kval, kommande VM-kval och ligastarter drar upp temperaturen ytterligare. Men bakom kulisserna arbetas det också för fullt med att utveckla svensk fotboll och Ettan som liga som en del av det. Vi pratar med Ettanfotbolls ordförande, Johan Englund, som berättar mer. 

Uppstarten efter sommaren har präglats av möten på flera nivåer i olika grupperingar i svensk fotboll. I Ettan har vi samlat alla ordföranden för ett möte och Ettanfotbolls styrelse har tillsammans med medarbetarna i intresseorganisationen samlats för en strategidag och SvFF har genomfört den årliga Ordförandekonferensen.

Torsdagen den tolfte augusti anordnade Ettanfotboll ett videomöte med alla ordföranden i Ettans föreningar. Syftet med mötet var att reflektera över den temperaturtagningsenkät som enkät som skickats ut till klubbarna och att lyfta några större frågeställningar inför SvFF:s Ordförandekonferens. Mötet erbjöd också föreningsrepresentanterna ett tillfälle att lyfta frågor som de anser viktiga inför ligaorganisationens utveckling kommande år. 

– Det är alltid väldigt stimulerande att möta medlemsföreningarna i Ettanfotboll, säger Johan Englund och fortsätter:
– Det kommer alltid fram nya insikter och nya idéer och det var både viktigt och bra att från Ettans föreningar få med mig bra input till diskussionerna i SvFF Ordförandekonferens. Jag tycker att det viktigaste som kom fram i diskussionen med Ettanföreningarnas ordföranden var hur helt centralt det är att TV-sändningarna av ligan utvecklats, det är det enskilt viktigaste för att öka intresse och kännedom om Ettan och det är ju det som avgör såväl ligans som de enskilda föreningarnas förmåga att attrahera mer intäkter.

Veckan därpå fortsatte arbetet i utvecklingen av Ettan med att Ettanfotbolls anställda och styrelse samlades i Solna utanför Stockholm för en strategidag. På agendan stod inledningsvis en utvärdering av strategin för perioden 2018-2022 för att därefter gå över till diskussioner för hur ligaorganisationens strategi och arbete kan spetsas till inför kommande fyraårsperiod.

Lars Helmersson, strategisk utredare SvFF, håller föredrag under Ettanfotbolls strategidag. Foto: Ettanfotboll

Under strategidagen fick deltagarna besök från SvFF:s Lars Helmersson, strategisk utredare på Förbundet, som delade med sig av sina reflektioner kring riktningen och utmaningarna för den semiprofessionella fotbollen i landet.

– SvFF, de tjugofyra distrikten och Ettanfotboll har sina respektive strategidokument för perioden 2018-2022. Det innebär alltså att 2022 är det sista året i den liggande strategin och att det därför är dags att starta arbetet med att formulera en uppdaterad strategi för en kommande tidsperiod, konstaterar Johan Englund. Som det ser ut nu, kommer SvFF och distrikten att utveckla modellen för sin strategi, där man kompletterar med ett övergripande långsiktigt tioårsperspektiv, och sedan har tvååriga verksamhetsplaner. Vi ska fortsätta att diskutera detta i Ettanfotboll och i samband med höstmötet förankra med alla Ettanföreningar vilken modell vi ska använda i Ettanfotboll. Beslutet om kommande strategi fr o m 2023 planerar vi i Ettanfotboll ska fattas på Höstmötet 2023, så vi har fortfarande gott om tid för vårt strategiarbetet i Ettan.

Som avslutning på förra veckan deltog Ettanfotbolls ordförande, Johan Englund, vid Svenska Fotbollförbundets tre dagar långa ordförandekonferens i ett konferenscentrum ute vid Arlanda. Denna ordförandekonferens är central i arbetet med svensk fotbolls utveckling.

SvFF:s ordförandekonferens 2021. Foto: Ettanfotboll

SvFF har ju två större beslutande möten i Representantskapet i slutet. Av november och Årsmötet i mars. Men dessa beslutandemöten lämnar inte så mycket tid för diskussion och mer handfast arbete tillsammans. Detta arbete utförs ju löpande under året i kommittén, förbundsstyrelsen och i intresseorganisationerna för att sedan utmynna i förhoppningsvis både genomarbetade och förankrade förslag som läggs fram för beslut. Här har SvFF:s Ordförandekonferens en väldigt viktig roll. Alla intresseorganisationer och distrikt är med liksom ledande befattningshavare från SvFF:s förbundskansli. Det finns tid för att diskutera frågor i grupper och dela information och åsikter med varandra. Som en del i detta fick ordförande Englund vid konferensen tillfälle att inför representanter från distrikten, SEF-klubbarna, EFD och Förbundet presentera Ettanfotbolls utvecklingsarbete och läget i ligan. 

– Det var tre oerhört späckade dygn, från tidig morgon till sena kvällar, med mycket värdefulla och roliga diskussioner, säger Johan Englund. Det är väldigt roligt och stimulerande att kunna få vara med och diskutera utvecklingen av svensk fotboll på det sätt som sker på Ordförandekonferensen.Tvärtemot vad kanske en del tror är det högt i tak och det är långt ifrån självklart att man tycker lika. Men genom att knåda strategiska frågor med varandra och bidra med olika infallsvinklar och idéer brukar det ändå leda till att man landar i lösningar som alla kan stå bakom. Jag har ju varit med några gånger tidigare på Ordförandekonferensen och jag tycker mig se och höra att även i den församlingen möts vi av allt större respekt. Jag upplever också att det är allt fler som intresserar sig för Ettan och att man både tycker att ligan och dess föreningar spelar en viktig roll i svensk fotboll och att man tycker att vi gör ett bra arbete med att utveckla ligan. Det gör mig stolt och glad över allt fint arbete som görs ute i våra föreningar.

– Vi kommer att bjuda in alla Ettanföreningarnas ordföranden till ett nytt ordförandemöte den närmsta tiden för att lite närmare berätta om frågorna som diskuterades på Ordförandekonferensen. Jag kan redan nu konstatera att det finns några större frågor som på ett eller annat sätt berör Ettanföreningarna och där implementeringen av den uppdaterade ”Spelarutbildning – en helhet” och hur distrikten genom effektiviseringar och andra åtgärder kan frigöra mer resurser för fotbolls- och föreningsutveckling är den stora frågan. Här var det flera som lyfte att elitföreningarna (inklusive Ettan) har en stor möjlighet att bidra genom den ledande position man har på sin ort och potentiellt kunna spela en ännu mer betydelsefull roll i sitt lokala ekosystem, avslutar Johan Englund.