När det saknas stöd för barn och ungdomar, kvällssysslor, aktiviteter efter skolan, eller om det är stökigt på stan och kommunen är i behov av extra stöd – då finns Sandvikens IF och alla deras eldsjälar där som en hjälpande hand och en trygg punkt i samhället. Projektet Framsteget är Sandvikens IFs sätt att ge tillbaka och hjälpa de människor som kanske inte alltid fångas upp av samhällets olika sociala skyddsnät.

Barn och ledare under ett träningspass.

2016 omorganiserades Sandvikens IFs sociala projekt och samlades under namnet Framsteget. Anders Eriksson började arbeta för Sandvikens IF år 2014 och han beskriver hur arbetsbelastningen då var ett problem för de anställda. Föreningen hade under en tioårsperiod dragit igång ett flertal projekt för människor med funktionsvariationer, barn och ungdomar samt nyanlända invandrare. 

Föreningens olika sociala arbeten hade växt sig så pass stora och många till mängden att en omorganisering av alla olika verksamheter var nödvändig för att skapa ett tydligare varumärke och ge arbetet det utrymme som det behövde. 

Sandvikens IF har en målbild som ger bränsle till det arbete man bedriver. Föreningen vill vara en stor samhällsaktör med ett gott rykte i kommunen. Man vill vara en förening som tar ansvar och som andra får nytta utav. 

– Vår vision och målsättning är att vara Sandvikens största samhällsaktör och ska vi hålla den positionen då lär vi jobba för det varje dag också, säger Anders Eriksson, klubbchef för Sandvikens IF.

“Vi gör det för att vi kan”

Eriksson berättar utförligt om Sandvikens gedigna historia av sociala verksamheter och börjar i kronologisk ände där allting började – år 2003. 

Det startade med projektet Boll och Lek för fritidsbarn, året därpå involverades människor med funktionsvariationer i satsningen Bolltrollarna. Därefter hoppar vi några år till 2011 då föreningen påbörjade sin verksamhet med långtidssjukskrivna och nyanlända invandrare. Man ville ge dessa ett socialt och fysiskt sammanhang för att hjälpa dem att etablera sig i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Sandvikens IF fick först draghjälp av kommunen, men efter några års verksamhet tog man över projektet helt och bedriver det än idag. 

På frågan om varför Sandvikens IF, som ju är en fotbollsförening, väljer att engagera sig i samhället i sådan stor skala svarar Eriksson glasklart:

– Vi gör det för att vi kan – ju mer vi har börjat göra, desto mer vill vi också göra. Det är väldigt nära till hands det vi gör inom fotbollen, att jobba med barn och ungdomar, sen har det ju växt och vi har kunnat börja sysselsätta folk utanför fotbollen och ge alla människor en meningsfull fritid. 

– Vi är väldigt bra på denna sorts verksamhet och det finns väl ingenting bättre än att då göra det.

I dagsläget är det ungefär 1200 deltagare varje vecka som föreningen når ut till genom sina olika aktiviteter och föreningen har 40 timanställda ledare, varav ungefär 30 stycken någon gång har varit långtidsarbetslösa. 

SIF International

Med en så pass omfattande social verksamhet är det lätt att det låter som om Sandvikens IFs huvudsyssla inte vore fotboll, men så är det. SIF vill vara den givna fotbollsföreningen i kommunen och ser den sociala verksamheten som ett steg i ledet att nå dit. Eriksson poängterar att man vill att konkurrerande och mindre föreningar också få nytta av Sandvikens arbete. 

– Andra föreningar får inte dö ut utan tvärtom. Vi jobbar mycket med att få andra föreningar att växa genom att vi växer. Vi anser det viktigt att vara den förening som andra föreningar får nytta av.

2014 grundades laget SIF International med syftet att stötta kommunen med aktiviteter för nyanlända invandrare som kom till Sandviken. 

Kommunen skrek om hjälp med att engagera och involvera invandrarna i samhället och det nystartade fotbollslaget hade snabbt över 100 personer på sina träningar. SIF International blev så pass lyckat att man kunde anmäla laget till seriespel. Genom åren har cirka 250 spelare gått igenom SIF International och ut till andra föreningar i kommunen och landet. Laget har fått en unik funktion som språngbräda ut i föreningsliv och samhälle då spelarna, när de anses vara redo, skickas vidare för att fortsätta integreras. På träningarna och matcher är det enbart svenska som gäller för att hjälpa till med integrationen.

Hälsa, integration och arbete

Chia Abdolah är ansvarig för Framsteget och har varit det sedan 2018, dessförinnan var han med och startade SIF International 2014.

Abdolah beskriver hur Framstegets verksamhet vilar på tre stycken grundfundament – hälsa, integration och arbete. Dessa fundament väver samman den funktion och samhällsnytta som föreningen har som mål att Framsteget ska fylla. För att effektivt kunna mäta effekterna av projektet har Sandvikens IF påbörjat ett samarbete med högskolan i Gävle. Man vill se resultaten på papper, hur har arbetet påverkat människor och kommunen rent socioekonomiskt? 

Jag frågar Abdolah om han, bortsett från resultat beroende av vetenskapliga rapporter, kan berätta om vad han själv anser att Framsteget har lyckats med.

– Det har gett otroligt mycket resultat! Samhällsvinsten, de som direkt gått in i arbetslivet via Framsteget eller våra företagsträffar.

– Gemenskapen, ungdomar i Sandviken som inte har haft så mycket att göra har nu en plats att söka sig till, personer som inte känner varandra har fått nya vänskapsband och folk har börjat umgås utanför våra aktiviteter.

Chia Abdolah.

“Att Ettan lyfter frågorna lyfter oss också”

I framtiden hoppas Abdolah att Framsteget ska kunna fortsätta på inslagen väg. Man har aldrig behövt ta ett steg tillbaka i sin verksamhet utan har kunna växa och utvecklas med åren. När det har funnits ett behov av aktiviteter i Sandvikens kommun har föreningen funnits där och startat en. Föreningen ska vara närvarande i hela kommunen och ytterområdena med olika aktiviteter där man också ska kunna påvisa effekterna på de tre grundfundamenten – hälsa, integration och arbete – genom vetenskaplig kvalitetssäkring.

Att Ettanfotboll lägger stort fokus på hållbarhetsfrågorna har blivit en del av organisationens kärna och det är någonting som representanter från föreningarna i Ettan välkomnar. Det är oerhört viktigt att koppla in ett samhällsansvar, för sporten fångar ju upp så många av människorna i vårt samhälle, och man ska akta sig för att enbart betrakta sporten som en kommersiell produkt. 

Abdolah uppskattar det fokus som läggs på hållbarhetsaspekten från Division 1:s intresseorganisation.

– Jag tror att det är otroligt viktigt, särskilt för oss att känna att det behövs. Fotboll i all ära men vi måste jobba med hållbarhet också. Vår kärnverksamhet är fotbollen men vi måste hitta en naturlig koppling mellan sociala projekt och fotbollsverksamheten.

– Att Ettan lyfter frågorna lyfter oss också. Jag tror att man kommer att kunna jobba ännu med inriktat på det. Till slut borde det bli självklart för ännu fler att det ger en vinst både för det sociala och det sportsliga.

“Behöver inte vara storslaget”

Sandvikens IF och Framsteget har haft flera föreningar på studiebesök hos sig för att lära sig mer om hur man kan bedriva den här typen av projekt. Abdolah är tydlig med att man inte behöver skriva en avhandling eller en djup analys för att sätta igång ett socialt projekt. 

– Jag tycker att man ska våga starta någonting, det behöver inte vara storslaget. Börja smått och låt det växa naturligt. Men man måste ha en idé och ett mål om vad man vill uppnå.

– Samverka med kommun, polis, företag och andra samhällsaktörer om vad man skulle kunna hjälpa till att bidra med eller vad man skulle kunna skapa. Våga ta steget, testa och låt det lilla växa naturligt!

Vi på Ettanfotboll tackar Anders Eriksson och Chia Abdolah från Sandvikens IF och önskar dem ett stort lycka till i sitt fortsatta och viktiga arbete.