Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Pelle Börjesson/Idrottsfoto

SvFF:s förbundsstyrelse lät tidigare i veckan meddela att säsongsstarten för Ettan skjuts upp ytterligare. På SvFF:s hemsida meddelas följande:

”Förbundsstyrelsen har vid möte den 28 april beslutat att senarelägga starten för Ettan herrar till den 13-14 juni. Beslutet är fattat efter att SvFF:s tävlingsavdelning haft överläggningar med intresseorganisationen Ettanfotboll som i sin tur inhämtat synpunkter från sina medlemsföreningar.

Skulle samhällsläget göra att seriestart måste senareläggas ytterligare kan det innebära att tävlingsformatet kan komma att behöva ändras även för Ettan.”

Ettanfotbolls utvecklingschef Jimmy Fors kommenterar beslutet:
– Det ligger ett grundligt arbete bakom med dubbla enkäter hos föreningarna och en referensgrupp bestående av fyra klubbchefer. Svaren i enkäterna är tydliga och en klar majoritet vill spela en dubbelserie. Det kommer så klart få sina utmaningar men klubbarna känns väldigt lösningsorienterade i denna situation.