För drygt ett år sedan inledde SEFE elitcertifieringsprocessen för sina klubbar, nu är det tänkt att fler klubbar skall in i certifieringsprocessen. 

I samband med årsmötet förra året presenterade Henrik Westerberg, styrelseledamot i SEFE och styrelsens ansvariga för elitcertifieringen, upplägget för medlemsklubbarna. Styrelsens mål är att få med alla klubbar i processen, idag närmar vi oss 50 %, ett delmål på vägen som ska vara i hamn till sommaren.

– Idag är det 14 klubbar som antingen är elitcertifierade eller som håller på med arbetet. Vi startade upp det här förra säsongen och materialet är inskickat så vi är på god väg framåt. I år kommer det också gå fortare med certifieringsprocessen eftersom det numera är tre stycken som certifierar istället för endast en, som förra året, berättar Henrik Westerberg.

HenrikWesterberg2

Det är många klubbar som har som mål att släppa fram två-tre spelare från de egna leden varje år men de saknar en linje för hur det ska gå till väga. Elitcertifieringen hjälper klubbarna att spetsa till deras ”röda tråd” lite och ger även klubbarna en kvalitetsstämpel på deras verksamhet.

– Vi vill ju att så många som möjligt är med, helst alla, kvalitetsstämpeln som det medför kommer leda till att vi på sikt kommer att närma oss SEF-klubbarna. Det kommer bli lättare för klubbarna att sätta en målsättning och följa den fullt ut. Ifall alla är certifierade kommer det såklart bli att vi får fram bättre utbildade spelare och då kommer nivån i hela serien att höjas, menar Henrik Westerberg.

HenrikWesterberg1

Stefan Lundin, sportdirektör på SEF, är initiativtagaren till elitcertifieringen. Han har insett att det finns en svårighet att värdera Tipselitansökan från de 32 SEF-klubbarna. Utdelningen av Tipselitmedel förutsätter att klubben kan redovisa en god verksamhet och därför menar han att ett verktyg behövs för att säkerställa kvaliteten hos klubbarna.

– Under mina fem år som sportdirektör har Tipselitprojektet övergått från förbundet till SEF och det har vi utvecklat från att bara vara ett bidrag till tränare. Vi har spridit det till två tränare och perspektivet har vi flyttat till att handla om akademier. Akademibegreppet är ett begrepp som vi har tagit fasta på, vi vill med certifieringen skapa en kvalité i det begreppet, berättar Stefan Lundin.

StefanLundin2

Med elitcertifieringen kommer det för klubbarna innebära att deras A-lag förr eller senare blir bättre, eftersom de får fram bättre spelare till sitt eget lag. För svensk fotbolls utveckling är det förstås viktigt med genomförandet, då det på sikt kommer innebära att man får fram fler och bättre spelare till landslagen.

– Jag tycker att elitcertifieringen är enormt viktig. Ser man på U17-landslaget så tillhörde alla spelare utom en SEF-klubbar, det visar att akademirörelsen är stark, det här landslaget blev alltså trea i världen. Nu har vi bara arbetat några år med att flytta en bra utbildning längre ner i åldrarna, men det här bevisar att det är nödvändigt att vi tar det ansvaret. Vi har ekonomin och ska utbilda spelare, framförallt i åldrarna 15-20 år, fortsätter Stefan Lundin

StefanLundin3

Och Stefan Lundin pekar på att det finns perfekta föredömen när det gäller tipselitspelare. Inte minst väljer han att framhålla en av svensk fotbolls största spelare genom tiderna.

– Zlatan är ett gott exempel, en typisk tipselitspelare. Han spelade i en mindre klubb tills han var i 12 års ålder, sen gick han till Malmö FF. Men trots att klubben föll ur allsvenskan lämnade han inte utan följde istället med ner till Superettan och slog sedan igenom i sin klubb och de sålde honom för en rekordsumma. Han gick inte för tidigt, utan stannade kvar och fortsatte att utvecklas i Malmö FF, avslutar Stefan Lundin.

 

Mer information om certifieringsmodellen

Syfte
Syftet med certifieringen är att:
– Kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
– Identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– Stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– Skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– Skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– Underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– Framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– Höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ett ifrågasättande och utvärdering.

Verksamhetsområden

Modellen innehåller följande åtta områden och som värderas i form av poäng:

A. Föreningens mål med ungdomsverksamheten
B. Spelarutveckling
C. Tränar- och ledarorganisation
D. Tränings och matchfaciliteter
E. Föreningens skolsamverkan
F. Föreningens samarbete med andra föreningar
G. Rekrytering av spelare och ledare
H. Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten

Områdena A-G kan ge maximalt 1 000 poäng. H däremot har inget poängtak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört föreningen i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang. Föreningen ska ha minst 500 poäng på A-G för att bli certifierad som SEF Akademi.

Nivå Poäng Stjärnor
SEF Akademi 500 poäng eller mer En stjärna
SEF Akademi 750 poäng eller mer Två stjärnor
SEF Akademi 1 000 poäng eller mer Tre stjärnor
SEF Akademi 1 500 poäng eller mer Fyra stjärnor
SEF Akademi 2 000 poäng eller mer Fem stjärnor

Kvalitetsredovisning/ Föreningsmöten
Vid tre tillfällen under året sker föreningsmöten, dels under försäsongen dels under tävlingssäsongen. Mötena genomförs enligt följande modell:

Möte 1
Det första mötet genomförs under perioden december-mars. En representant från SEF (”föreningsutvecklare”) träffar ansvariga personer för föreningens ungdomsakademi (eller motsvarande). Inför mötet skickar föreningen in (per mail till Stefan Lundin senast fredag 30 november) följande skriftliga dokumentation. Den dokumentation som föreningen redovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelse, tränare, ledare och föräldrar.

Certifieringsformuläret
Ifylld utifrån föreningens bedömning av den egna verksamheten inom de olika områdena A-G samt H.

Kvalitetsredovisning
Redovisas till största delen i form av föreningens egna dokument som stöd för genomförd verksamhet under föregående år. De dokument som ska redovisas markeras med * i certifieringsformuläret.

– Bilaga, ”Planer och lokaler”
Redovisning av föreningens träningsfaciliteter på fråga D1

Återkopplingsrapport
Föreningen får en skriftlig återkoppling från föreningsutvecklaren inom en vecka efter besöket. Detta föreningsbesök ska ha karaktären av uppföljning av det inskickade materialet och dialog gällande hur föreningen kan jobba vidare med identifierade utvecklingsområden.

När samtliga klubbar är besökta visas resultat och föreningens poäng på tipselit.se. Där ska föreningens resultat finnas för beskådande för exempelvis föreningsmedlemmar, ledare, spelare och föräldrar. Den poängnivå som föreningen erhåller gäller under ett år.

Möte 2
Det andra mötet sker tillsammans med Akademiansvariga och koordinatorer för 8-15 år. Detta i samband med Elitpojklägret i Halmstad. Under 2013 blir mötet måndag 1-3 juli.

Vid detta möte diskuteras utvalda delar av certifieringsmodellen

Möte 3
Det tredje mötet sker i form av Workshops och under september månad. Denna modell prövades under 2012 och med de 32 klubbarna uppdelade i fyra regionala möten. Deltagare var Akademiansvariga, koordinatorerna och Sportchefer A och mötena blev en stor framgång.

Observera att det skall upplevas som obligatoriskt att delta i dessa möten för de som kallas.